съобразно с

съобразно с
словосъч. - съгласно с, надлежно, според, съответно, съответствуващо, в съгласие с, с оглед, на, предвид на
словосъч. - съгласно

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • съобразно с това — словосъч. според както, според това, дали …   Български синонимен речник

  • Туховишта — Село Туховишта болг. Туховища …   Википедия

  • в съгласие с — словосъч. според, съгласно, съобразно с …   Български синонимен речник

  • дали — нар. нима, наистина ли нар. според както, според това, съобразно с това …   Български синонимен речник

  • предвид на — словосъч. с оглед на, съобразно, според, въз основа …   Български синонимен речник

  • според — предл. съгласно с, съответно, съобразно с, по, спроти, в съгласие предл. съгласно, в съгласие с …   Български синонимен речник

  • според както — словосъч. според това, дали, съобразно с това …   Български синонимен речник

  • според това — словосъч. според както, дали, съобразно с това …   Български синонимен речник

  • спроти — предл. спрямо, според, съгласно с, съобразно с предл. насреща, срещу, напротив …   Български синонимен речник

  • съгласно — нар. според, съобразно с, спроти, в съгласие с, съответно, по силата на …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”